STNZ Legal

STNZ LEGAL Haftalık Bülten 2024/11-12

Mart 2024

Bülten Başlıkları

  • 8. Yargı Paketi Kapsamında İcra İflas Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 12/03/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.
  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Göre Uygulanan Gecikme Cezası Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 12/03/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.
  • 854 Sayılı Deniz İş Kanunu’nun Yıllık Ücretli İzin Maddesini Değiştiren Anayasa Mahkemesi’nin 01.02.2024 Tarihli Kararı 14/03/2024 Tarih ve 32489 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

STNZ LEGAL Haftalık Hukuk Bülteni'nin 2024/11-12 sayısına buradan ulaşabilirsiniz.