STNZ Legal

STNZ LEGAL Haftalık Bülten 2024/10

Mart 2024

Bülten Başlıkları

  • Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05/03/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.
  • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05/03/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.
  • Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ 05/03/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.
  • Karayolları Trafik Kanunu’nun Araç Satılmış Olsa Da Sigorta Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğun Devamını Öngören 94. Maddesinin 3.ve 4. Fıkraları Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edildi.
  • Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06/03/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.
  • Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ 07/03/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.

STNZ LEGAL Haftalık Hukuk Bülteni'nin 2024/10 sayısına buradan ulaşabilirsiniz.