STNZ Legal

STNZ LEGAL Haftalık Bülten 2024/05

Şubat 2024

Bülten Başlıkları

 • Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31/01/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.
 • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ 31/01/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.
 • Çatı İnşaatı Konusunda Ustalardan Destek Alan Kişilerin İşveren Sıfatına Haiz Olmayacağına İlişkin Danıştay Kararı 31/01/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.
 • KHK Kapsamında Belediye Şirketlerinden Kamuya Geçirilen İşçilerin Aylık Ücretlerinin Daha Düşük Belirlenebileceğine İlişkin Yargıtay Kararı 01/02/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.
 • 7495 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 03/02/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04/02/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04/02/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.
 • İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04/02/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04/02/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.
 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04/02/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.
 • İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04/02/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.

STNZ LEGAL Haftalık Hukuk Bülteni'nin 2024/05 sayısına buradan ulaşabilirsiniz.