STNZ Legal

STNZ LEGAL Haftalık Bülten 2024/04

Ocak 2024

Bülten Başlıkları

  • İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23/01/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.
  • İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ 23/01/2024 Tarihli Resmî Gazete’de Yayımlandı.
  • Önalım Bedelinin Dava Sürecinde Nemalandırılmaması ve Değer Kaybına Uğratılarak Ödenmesinin Mülkiyet Hakkını İhlali Olduğuna İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı 25/01/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.
  • Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26/01/2024 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlandı.
  • Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/1) 27/01/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.
  • Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ 27/01/2024 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı.

STNZ LEGAL Haftalık Hukuk Bülteni'nin 2024/04 sayısına buradan ulaşabilirsiniz.