STNZ Legal

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku hizmetlerimiz Müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş olup, temel olarak aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • Tapu iptal ve tescil davaları,
 • Müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi davaları,
 • Şuf’a, ön alım davaları,
 • Mal kaçırma davaları,
 • Kamulaştırma davaları,
 • İmar plan değişiklikleri ile ilgili idari süreçlerin takibi ve gerekli durumlarda iptali için yargısal yollara başvurulması,
 • İmar süreçlerinin incelenmesi ve raporlanması,
 • Yabancıların gayrimenkul edinmesi konusunda danışmanlık ve süreç takibi,
 • Taşınmaz alım ve satımı süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti,
 • Satın alınacak gayrimenkule ilişkin hukuki inceleme ve risk raporlaması,
 • Tapu ve kadastro müdürlükleri ile belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmaları,
 • İpotek, intifa, irtifak, gibi ayni hakların tesis ve terkini ile diğer işlemlerinin ifası konusunda hukuki danışmanlık,
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması, güncellenmesi ve feshi,
 • Kira hukukundan doğan her türlü uyuşmazlık konusunda danışmanlık hizmeti,
 • Kiralananın tahliyesi davaları,
 • Kira bedelinin tespiti davaları,
 • İpotek kurulması terkini işlemlerinin yürütülmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
 • Toplu konut projeleri, kooperatifler, kat mülkiyeti kurulması ve uyuşmazlıkları,
 • Gayrimenkul yatırım ortaklıkları,
 • Çevre hukuku danışmanlığı,
 • Kentsel dönüşüm süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmeti,
 • Riskli yapı süreçlerinin takibi ve danışmanlığı,
 • Gayrimenkul hukuku mevzuatı güncelliğinin takibi.

Diğer hukuki hizmet ihtiyaçlarınız için bizimle info@stnzlegal.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Hizmet almak için iletişime geçin

Av. Nazlı Hilal Kaya

Av. Nazlı Hilal Kaya

Avukat & Yönetici Ortak

e-Posta LinkedIn
Av. Setenay Kaya Özlütürk, LLM

Av. Setenay Kaya Özlütürk, LLM

Avukat & Kurucu Ortak

e-Posta LinkedIn
Tüm Hizmetler